Taloushallinon palvelut

Kirjanpito

Kustannuspaikat ja projektiseuranta

Raportointi: päivä- ja pääkirja, tuloslaskelma ja tase sekä tase-erittelyt

oma aloitteisten verojen veroilmoitukset, verojen tilitykset

Myyntireskontra ja myyntilaskut

Ostoreskontra ja laskujen maksatus

Sähköinen ostolaskujen käsittely, selailu, hyväksyminen, maksatus ja arkistointi

Tilinpäätös ja veroilmoitus

Veroasiat

Palkanlaskenta ja siihen liittyvät palvelut

Palkanlaskenta ja siihen liittyvät palvelut

  • Palkkojen laskenta asiakkaan ilmoittamien tietojen perusteella
  • Palkkojen maksaminen työntekijöiden tileille
  • Palkkalaskelmien lähettäminen työntekijöille
  • Kuukausittaisten ennakonpidätys- ja sotutilitysten laadinta
  • Kuukausittaisten eläkevakuutusmaksutietojen toimittaminen eläkelaitokselle
  • Vuosi-ilmoitukset viranomaisille, vakuutusyhtiöille ja eläkelaitokselle
  • Tarvittavien todistuksien ja hakemuksien laadinta